Language of document :

Sag anlagt den 7. maj 2012 – ZZ mod EMA

(Sag F-51/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om, at Det Europæiske Lægemiddelagentur forlænger hans kontrakt som midlertidigt ansat.

Sagsøgerens påstande    

Annullation af afgørelsen af 1. september 2011, hvorved EMA afslog sagsøgerens ansøgning af 22. august 2011 om forlængelse af hans kontrakt som midlertidig ansat.

Det Europæiske Lægemiddelagentur tilpligtes at betale sagsøgeren en foreløbig erstatning på 1 EUR med forbehold for forhøjelse af dette beløb.

Det Europæiske Lægemiddelagentur tilpligtes at betale sagens omkostninger.