Language of document :

Kanne 22.5.2012 – ZZ ja ZZ v. komissio

(Asia F-55/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: ZZ ja ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisten ehdotusten kumoaminen, jotka koskevat ennen komission palvelukseen tulemista kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämistä ja jotka on tehty laskennan, jossa otetaan huomioon uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka ovat tulleet voimaan kantajien eläkeoikeuksien siirtämistä koskevien hakemusten jättämisen jälkeen, perusteella

Vaatimukset

Päätökset, jotka sisältävät kantajien eläkeoikeuksien siirtämistä koskevat ehdotukset, jotka on tehty kantajien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan nojalla tekemän hakemuksen perusteella ja jotka sisältävät 3.3.2011 annettujen yleisten täytäntöönpanosäännösten perusteella lasketun ehdotuksen, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.