Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2012 m. birželio 6 d.

Byla F‑54/12 R

Luigi Carosi

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Neleidimas laikyti vertinimo egzaminų – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra – Prašymas sustabdyti vykdymą – „Fumus boni juris“ – Nebuvimas – Specialios dalyvavimo konkurse sąlygos – Profesinė patirtis“

Dalykas: Pagal SESV 278 straipsnį, AE 157 straipsnį ir SESV 279 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pateiktas L. Carosi prašymas panaikinti atviro konkurso EPSO/AST/117/11 atrankos komisijos (toliau – konkurso atrankos komisija arba atrankos komisija) sprendimą neleisti jam laikyti minėto konkurso vertinimo egzaminų.

Sprendimas: Atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Santrauka

Pareigūnai – Konkursas – Konkursas vertinant kvalifikaciją ir rengiant egzaminus – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Nustatymas pranešime apie konkursą – Atrankos komisijos kandidatų profesinės patirties vertinimas – Teisminė kontrolė – Ribos – Konkursas sekretoriato srityje

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 2 ir 5 straipsniai)

Konkurso atrankos komisija privalo kiekvienu atveju įvertinti, ar kiekvieno kandidato nurodyta profesinė patirtis atitinka pranešime apie konkursą nurodytą lygį. Šiuo atžvilgiu pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų normas, susijusias su konkursų procedūromis, atrankos komisija turi diskreciją vertinti kandidatų ankstesnės profesinės patirties pobūdį, trukmę ir daugiau ar mažiau jos galimą glaudų ryšį su reikalavimais užimti laisvą darbo vietą. Taigi Tarnautojų teismas, atlikdamas teisėtumo kontrolę, turi apsiriboti patikrinimu, ar įgyvendinant šiuos įgaliojimus nebuvo padaryta akivaizdžios klaidos.

Konkurso atrankos komisija neatlieka akivaizdžiai klaidingo vertinimo, kai priimdama sprendimą neleisti dalyvauti konkurse sekretoriato srityje, pripažįsta, kad universitetinio išsilavinimo diplomas ir profesinė patirtis konkrečiai teisės srityje neatitinka diplomo sekretoriato srityje ir profesinės patirties šioje srityje.

(žr. 35, 39, 40 ir 47 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. liepos 1 d. Sprendimo Časta prieš Komisiją, F‑40/09, 58 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.