Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 7. novembri 2013. aasta otsus – Cortivo versus parlament

(kohtuasi F-52/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Paranduskoefitsient – Elukohajärgne liikmesriik – Mõiste – Peamine elukoht – Elukoht kahes liikmesriigis – Tõendavad dokumendid – Õiguspärane ootus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Salerno)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Ecker ja S. Alves)

Ese

Esiteks nõue tühistada otsus, millega hageja peamiseks elukohaks määrati Luksemburg, teiseks nõue tühistada otsus, mis sisaldab ettepanekut muuta hageja pensioniõigusi ning käsitleb Prantsusmaa paranduskoefitsiendi kaotamist alates 1. jaanuarist 2010.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Maria L. Cortivo kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 200, 7.7.2012, lk 22.