Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

USNESENÍ PŘEDSEDY TŘETÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

2. července 2013

Věc F‑53/12

Bogdi a další

v.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

„Smírné narovnání sporu – Článek 69 odst. 1 jednacího řádu – Dohoda účastníků řízení na základě návrhu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět:      Žaloba podaná podle článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se žalobci domáhají zejména zrušení rozhodnutí Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterými se žalobci povyšují z platové třídy AST 5 do platové třídy AST 6, v rozsahu, ve kterém uvedená povýšení vedou k tomu, že se zpětnou účinností od 1. dubna 2011 snižují koeficient násobení u jejich platů.

Rozhodnutí: Věc F‑53/12, Bogdi a další v. EHSV se vyškrtává z rejstříku Soudu. Účastníci řízení ponesou náklady řízení podle dohody, kterou mezi sebou uzavřeli.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek69)