Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

SKLEP PREDSEDNIKA TRETJEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 2. julija 2013

Zadeva F‑53/12

Bogdi in drugi

proti

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru (EESO)

„Mirna rešitev spora – Člen 69(1) Poslovnika – Sporazum strank na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero tožeče stranke v bistvu predlagajo razglasitev ničnosti odločb Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, s katerimi je bilo določeno njihovo napredovanje iz naziva AST 5 v naziv AST 6, ker se z navedenimi napredovanji retroaktivno od 1. aprila 2011 zmanjša množitelj, ki se uporablja za njihove plače.

Odločitev:      Zadeva F‑53/12, Bogdi in drugi proti EESO, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranke nosijo stroške v skladu s sporazumom, ki so ga sklenile.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Mirna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)