Language of document :

Överklagande ingett den 24 november 2020 – Schmid mot EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

(Mål T-700/20)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Gabriele Schmid (Halbenrain, Österrike) (ombud: advokaten A. Ginzburg)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Österrike)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE i färgerna blå, gul, grön (grädd-)vitt – EU-varumärke nr 10 108 454

Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 23 september 2020 i ärende R 2186/2019-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 59.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 7.1 i samma förordning.

____________