Language of document :

Žaloba podaná dne 11. září 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-96/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise EPSO/AD/207/11, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí nezapsat žalobce na seznam uchazečů vhodných k přijetí, jelikož nesplnil některé zvláštní podmínky pro přijetí do uvedeného výběrového řízení a návrh na náhradu škody

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí výběrové komise EPSO/AD/206/11 (AD5) a EPSO/AD/207/11 (AD 7) ze dne 1. června 2012, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí ze dne 9. února 2012 nezapsat žalobce na seznam uchazečů vhodných k přijetí, jelikož nesplnil některé zvláštní podmínky pro přijetí;

pokud to bude nutné, zrušit rozhodnutí výběrové komise EPSO/AD/206/11 (AD5) a EPSO/AD/207/11 (AD 7) ze dne 9. února 2012;

přiznat žalobci předběžně částku 3.000 eur stanovenou ex aequo a bono jako náhradu nemajetkové újmy;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.