Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 17. septembrī – ZZ/Padome

(lieta F-98/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus nepaaugstināt prasītāju AD12 pakāpē 2008. un 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumus nepaaugstināt prasītāju AD12 pakāpē 2008. un 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

ciktāl vajadzīgs, atcelt iecēlējinstitūcijas 2012. gada 6. jūnija lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību par viņa nepaaugstināšanu AD12 pakāpē 2008. un 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.