Language of document :

Žaloba podaná dne 18. září 2012 – ZZ v. Výbor regionů

(Věc F-99/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi, A. Blot, avocats)

Žalovaný: Výbor regionů

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Výboru regionů, kterým se zamítá návrh žalobce směřující k tomu, aby se výpočet jeho práv na starobní důchod neřídil novými OPÚ

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Výboru regionů ze dne 1. prosince 2011, kterým byl zamítnut návrh žalobce ze dne 13. července 2011 ve znění doplněném dne 16. srpna 2011,

pokud to bude třeba, zrušit rozhodnutí ze dne 8. června 2012, kterým byla výslovně zamítnuta stížnost žalobce ze dne 10. února 2012,

podpůrně uznat utrpěnou nemajetkovou újmu a uložit žalovanému zaplatit její částku odhadnutou na 20 000 eur,

uložit Výboru regionů náhradu nákladů řízení.