Language of document :

Beroep ingesteld op 17 september 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-97/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie om verzoekster na haar succesvolle deelname aan vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10-EPA niet aan te werven en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 11 november 2011 houdende weigering tot inwilliging van het verzoek van het directoraat-generaal regionaal beleid van de Europese Commissie om verzoekster aan te werven door haar aan te stellen en als ambtenaar te werk te stellen in het vacante ambt COM/2011/218;

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 5 juni 2012 houdende gedeeltelijke afwijzing van de klacht tegen het besluit van het TABG van 11 november 2011 houdende weigering tot inwilliging van het verzoek van het directoraat-generaal regionaal beleid van de Europese Commissie om verzoekster als ambtenaar aan te werven;

veroordeling van de Europese Commissie tot herstel van verzoeksters loopbaan;

veroordeling van de Europese Commissie tot betaling van het bedrag van 14 911,07 EUR en tot betaling van de bijdragen aan de pensioenregeling vanaf oktober 2011;

veroordeling van de Europese Commissie tot betaling van het bedrag van 2 500 EUR ter vergoeding van de geleden materiële en immateriële schade, onder voorbehoud van een vermeerdering of vermindering in de loop van het geding, welke bedragen moeten worden vermeerderd met vertragingsrente vanaf de dag waarop zij verschuldigd worden, tegen het percentage dat de ECB voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.