Language of document :

Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2013. gada 23. oktobra spriedums – Verstreken/Padome

(lieta F-98/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2008. gada paaugstināšana amatā –2009. gada paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju – Pamatojums – Vispārīgs un standarta pamatojums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kathleen Verstreken (Brisele, Beļģija) (pārstāvji D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji M. Bauer un A. Bisch)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus nepaaugstināt prasītāju AD 12 pakāpē 2008. un 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Padomes 2011. gada 7. novembra lēmumu nepaaugstināt K. Verstreken 2008. un 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina K. Verstreken tiesāšanās izdevumus.