Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (judecător unic) din 23 octombrie 2013 – Verstreken/Consiliul

(Cauza F-98/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2008 – Exercițiul de promovare 2009 – Decizie de a nu o promova pe reclamantă – Motivare – Motivare generală și stereotipă)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Kathleen Verstreken (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și A. Bisch, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor de a nu o promova pe reclamantă la gradul AD 12 în cadrul exercițiilor de promovare 2008 și 2009

Dispozitivul

Anulează Decizia Consiliului Uniunii Europene din 7 noiembrie 2011 de a nu o promova pe doamna Verstreken în cadrul exercițiilor de promovare 2008 și 2009.Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de doamna Verstreken.