Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.10.2013 – Thomé v. komissio

(Asia F-97/12)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AD/177/10 – Päätös olla ottamatta kilpailussa menestynyttä hakijaa palvelukseen – Hyväksymisedellytykset – Korkeakoulututkinto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Florence Thomé (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin ottamatta palvelukseen hänen läpäistyään kilpailun EPSO/AD/177/10-EPA, ja vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 11.11.2011 ja 5.6.2012 tekemät päätökset kumotaan.

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Florence Thomélle 14 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Florence Thomén oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 355, 17.11.2012, s. 39.