Language of document : ECLI:EU:F:2013:7

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(δεύτερο τμήμα)

της 28ης Ιανουαρίου 2013

Υπόθεση F‑100/12

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Άρθρο 34, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας – Δικόγραφο προσφυγής το οποίο κατατέθηκε εμπροθέσμως διά τηλεομοιοτυπίας και υπεγράφη με σφραγίδα αναπαράγουσα την υπογραφή του δικηγόρου ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγής – Εκπρόθεσμο της προσφυγής – Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της σιωπηρής αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί απορρίψεως του αιτήματός του της 30ής Ιουνίου 2011 για την καταβολή αποζημιώσεως. Πριν κατατεθεί ταχυδρομικώς το δικόγραφο της προσφυγής είχε αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία, στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, έγγραφο που παρουσιάσθηκε ως αντίγραφο του εν λόγω δικογράφου της προσφυγής.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο προσφεύγων φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

Περίληψη

Ένδικη διαδικασία – Εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο – Τυπικά στοιχεία – Χειρόγραφη υπογραφή δικηγόρου – Ουσιώδης κανόνας αυστηρής εφαρμογής – Δικόγραφο προσφυγής κατατεθέν με τηλεομοιοτυπία – Υπογραφή του δικηγόρου τεθείσα με σφραγίδα ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγής – Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας προκειμένου να κριθεί η τήρηση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής – Εκπρόθεσμη κατάθεση του δεόντως υπογεγραμμένου δικογράφου της προσφυγής – Προδήλως απαράδεκτη προσφυγή

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 21· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 § 1· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 3)

Η απαίτηση υπογραφής επί του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου της προσφυγής που μπορεί να έχει τεθεί αποκλειστικώς από τον εκπρόσωπο του διαδίκου κατά την έννοια του άρθρου 34, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης αποσκοπεί, για την ασφάλεια δικαίου, στη διασφάλιση της αυθεντικότητας του δικογράφου της προσφυγής και στον αποκλεισμό του κινδύνου να μην αποτελεί το έγγραφο αυτό, στην πραγματικότητα, το έργο του προς τούτου εξουσιοδοτημένου συντάκτη. Επομένως, η απαίτηση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως ουσιώδης τύπος και να αποτελέσει το αντικείμενο αυστηρής εφαρμογής, οπότε η μη τήρησή της να συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής. Συναφώς, ο έμμεσος και μηχανικός τρόπος «υπογραφής» που συνίσταται στην επίθεση, επί του εισαγωγικού δικογράφου, σφραγίδας αναπαράγουσας την υπογραφή του εντεταλμένου από τον προσφεύγοντα δικηγόρου δεν επιτρέπει, αφ’ εαυτού, να διαπιστωθεί οπωσδήποτε ότι το επίμαχο διαδικαστικό έγγραφο υπογράφηκε από τον ίδιο τον δικηγόρο.

Κατά συνέπεια, δικόγραφο προσφυγής που κατατέθηκε με τηλεομοιοτυπία και υπογράφηκε με σφραγίδα αναπαράγουσα την υπογραφή του δικηγόρου ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγής δεν φέρει το πρωτότυπο της υπογραφής του δικηγόρου του προσφεύγοντος, αντίθετα προς ό,τι ορίζει το άρθρο 34, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, και πρέπει, για τον λόγο αυτό, να κηρυχθεί απαράδεκτο.

Κατά συνέπεια, η ημερομηνία παραλαβής του εν λόγω εγγράφου που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη προκειμένου να κριθεί κατά πόσον τηρήθηκε η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 91, παράγραφος 3, του ΚΥΚ και το μόνο δικόγραφο που μπορεί, συναφώς, να ληφθεί υπόψη είναι αυτό που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο φέρει τη χειρόγραφη υπογραφή του δικηγόρου του προσφεύγοντος.

Όταν το εν λόγω δικόγραφο προσφυγής περιέρχεται στη Γραμματεία μετά την εκπνοή της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής πρέπει να θεωρείται εκπρόθεσμο, με αποτέλεσμα το απαράδεκτο της προσφυγής

(βλ. σκέψεις 19, 20, 25 και 26)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 23 Μαΐου 2007, T–223/06 P, Κοινοβούλιο κατά Eistrup, σκέψεις 51 και 52