Language of document :

2016 m. balandžio 8 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Chevalier / Regionų komitetas

(Byla F-99/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 343, 2012 11 10, p. 24.