Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 8 aprilie 2016 - Chevalier/Comitetul Regiunilor

(Cauza F-99/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 343, 10.11.2012, p. 24.