Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 8 april 2016 – Chevalier mot Europeiska regionkommittén

(Mål F-99/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 343, 10.11.2012, s.24.