Language of document :

2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Andrecs ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-96/10)

(Viešoji tarnyba - Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Stefan Robert Andrecs (Iklis, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokato L. Vogel

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir D. Martin

Dalykas

Prašymas panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo nuo 2009 m. liepos 1 d. ieškovų atsiskaitymo lapeliuose patikslinamas darbo užmokestis, pensijos ir kitos išmokos dėl metinės peržiūros tikslinant pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009.

Rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio F-96/10, Andrecs ir kt. prieš Komisiją.

Ieškovai padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 30, 2011 1 29, p. 63.