Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 16 iunie 2011 -Andrecs și alții/Comisia

(Cauza F-96/10)

(Funcție publică - Ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți - Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgia) și alții (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei pârâtei prin care se ajustează remunerațiile, pensiile și celelalte alocații ale reclamanților, cu efect de la 1 iulie 2009, preluată în fișele lor de remunerație, în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-96/10, Andrecs și alții/Comisia.

Reclamanții suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 - JO C 30, 29.1.11, p. 63.