Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten (Tredje Afdeling) den 18. maj 2011 - Carpenito mod Rådet

(Sag F-94/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 13 af 15.1.2011, s. 41.