Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 12.9.2011 - Cervelli v. komissio

(Asia F-98/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ulkomaankorvaus - Uudelleentarkastelua koskeva pyyntö - Uudet ja olennaiset seikat - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Cervelli (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat J. R. García-Gallardo Gil-Fournier ja M. Arias Díaz)

Vastaaja: Komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajalta ulkomaankorvauksen epäävän komission päätöksen kumoamista koskeva vaatimus.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen perusteet selvästi puuttuvat.

Cervelli vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 13, 15.1.2011, s. 42.