Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. szeptember 12-i végzése

Cervelli kontra Bizottság

(F-98/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Külföldi munkavégzési támogatás - Felülvizsgálati kérelem - Új és lényeges tények - Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Cervelli (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier és M. Arias Díaz ügyvédek)

Alperes: Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A külföldi munkavégzési támogatás felperes számára való nyújtását megtagadó bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

Cervelli maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 13., 2011.1.15., 42. o.