Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. septembra rīkojums - Cervelli/Komisija

(lieta F-98/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Ekspatriācijas pabalsts - Pārskatīšanas lūgums - Jauni un būtiski fakti - Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cervelli (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - J. R. García-Gallardo Gil-Fournier un M. Arias Díaz, advokāti)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājai ir atteikts piešķirt ekspatriācijas pabalstu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Cervelli k-dze atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 13, 15.01.11., 42. lpp.