Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 september 2011 Cervelli / Commissie

(Zaak F-98/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Ontheemdingstoelage - Verzoek om nieuw onderzoek - Nieuwe en wezenlijk feiten - Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Francesca Cervelli (Brussel, België) (vertegenwoordigers: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier en M. Arias Díaz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoekster de ontheemdingstoelage toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Cervelli zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 13 15/01/11, blz. 42.