Language of document :

Kanne 4.10.2010 Kerstens v. komissio

(Asia F-97/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (edustajat: avocaat L. Levi ja avocaat S. Rodrigues)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Riidanalaisten palkkalaskelmien vaikutukset on pidettävä voimassa siihen saakka kunnes 23.12.2009 annettu neuvoston (EU, Euratom) asetus N:o 1296/2009 korvataan takautuvin vaikutuksin annettavalla asetuksella ja kantajalle on korvattava hänelle aiheutunut taloudellinen ja aineeton vahinko

Vaatimukset

Riidanalaisten palkkalaskelmien vaikutukset on pidettävä voimassa siihen saakka kunnes asetuksen N:o 1296/2009 takautuvin vaikutuksin korvaava asetus annetaan

Komissio velvoitetaan korvaamaan kantajalle aiheutunut taloudellinen vahinko maksamalla se määrä, joka vastaa ilmeisesti lainvastaisen asetuksen N:o 1296/2009 soveltamisesta johtuvaa palkan menetystä lisättynä tammikuusta 2010 lähtien henkilöstösääntöjen 66 a artiklan nojalla sovellettavalla palkoista kuukausittain pidätettävällä sellaisella erityismaksulla, jonka määrä vahvistettiin virheellisesti kyseisen asetuksen takia: Kyseinen määrä arvioidaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimen suorittamaa tulkintaa 40 000 - 50 000 euron määräksi ilman viivästyskorkoja, joita kantaja myös vaatii

Komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle symbolisen euron maksamisesta aiheutuva aineeton vahinko

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________