Language of document :

Tožba, vložena 4. oktobra 2010 - Kerstens proti Komisiji

(Zadeva F-97/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Petrus Kerstens (Overijse, Belgija) (zastopnika: L. Levi in S. Rodrigues, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog za ohranitev učinkov spornih plačilnih listov do sprejetja uredbe, ki bo z retroaktivnim učinkom nadomestila Uredbo Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 200 in povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Učinki spornih plačilnih listov naj se ohranijo do sprejetja uredbe, ki bo z retroaktivnim učinkom nadomestila Uredbo št.1296/2009;

Komisiji naj se naloži povrnitev premoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka, tako da plača znesek v višini, enakovredni izgubi prejemka, ki izhaja iz uporabe očitno nezakonite Uredbe št. 1296/2009, pri čemer je treba znesku prišteti povračilo dela posebne dajatve, ki se je na podlagi člena 66a Kadrovskih predpisov od januarja 2010 mesečno odtegovala in katere stopnja je bila ob upoštevanju te uredbe določena napačno; ta znesek brez poseganja v razlago Splošnega sodišča znaša med 40.000 EUR in 50.000 EUR, ki mu je treba prišteti zamudne obresti, ki jih poleg tega zahteva tožeča stranka;

Komisiji naj se naloži povrnitev nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka, tako da plača simboličen znesek v višini 1 EUR;

Evropski komisij naj se naloži plačilo stroškov.

____________