Language of document :

Acțiune introdusă la 7 octombrie 2010 - Cervelli/Comisia

(Cauza F-98/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier şi M. Arias Díaz, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Comisiei prin care se refuză acordarea indemnizației de expatriere reclamantei

Concluziile reclamantei

Declararea nulității deciziei de respingere a Comisiei din 30 iunie 2010;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________