Language of document :

Tožba, vložena 8. oktobra 2010 - Eberhard Bömcke proti EIB

(Zadeva F-95/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eberhard Bömcke (Athus, Belgija) (zastopnik: D. Lagasse, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, ki jo je sprejel direktor kadrovske službe tožene stranke, s katero je potrdil, da se je tožnikov mandat predstavnika zaposlenih iztekel, ter zahteva za izplačilo odškodnine.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe direktorja kadrovske službe EIB, ki je bila tožeči stranki vročena z dopisom z dne 22. septembra 2010, ki ga je prejel 24. septembra 2010.

EIB naj se naloži, naj tožeči stranki izplača znesek 25.000 EUR kot odškodnino za nematerialno škodo, ki je bila tožeči stranki povzročena z navedeno odločbo.

EIB naj se naloži plačilo stroškov.

____________