Language of document :

2010. október 4-én benyújtott kereset - Carpenito kontra Tanács

(F-94/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Renzo Carpenito (Overijse, Belgium) (képviselők: L. Levi és S. Rodrigues ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendeletet visszaható hatállyal felváltó rendelet elfogadásáig a vitatott illetményelszámolások hatályban tartása, valamint a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék az 1296/2009 rendeletet visszaható hatállyal felváltó rendelet elfogadásáig tartsa hatályban a vitatott illetményelszámolásokat;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Tanácsot arra, hogy a nyilvánvalóan jogellenes 1296/2009 rendelet alkalmazásából eredő illetményveszteségnek megfelelő összeg megfizetésével térítse meg a felperest ért vagyoni kárt, amely összeghez hozzáadódik a személyzeti szabályzat 66a. cikke alapján 2010 januárja óta havonta alkalmazott különleges illeték által kitett rész megtérítése, amelynek mértékét az említett rendelet figyelembevételével tévesen állapították meg; ennek becsült összege - a Közszolgálati Törvényszék általi értelmezés sérelme nélkül - 30 000 euró;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Tanácsot arra, hogy egy euró jelképes megfizetésével térítse meg a felperest ért nem vagyoni kárt;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

____________