Language of document :

Acțiune introdusă la 5 octombrie 2010 - Andrecs și alții/Comisia

(Cauza F-96/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Stefan Robert Andrecs (Bruxelles, Belgia) și alții (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cererea de anulare a deciziei pârâtei prin care se ajustează remunerațiile, pensiile și celelalte alocații ale reclamanților cu efect din 1 iulie 2009, constatate în fisele lor de remunerație, în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (CE, Euratom) al Consiliului nr. 1296/2009 din 23 decembrie 2009

Concluziile reclamanților

Anularea deciziei prin care AIPN a stabilit valoarea noilor remunerații, pensii și alte alocații statutare ale reclamanților, astfel cum este prevăzută în special în fișele de remunerație R6/2009 și 01/2010 ale persoanelor interesate și anularea deciziei prin care AIPN a respins, la 24 iunie 2010, reclamația depusă de reclamanți la 29 martie 2010, în măsura în care deciziile menționate refuză acordarea către reclamanți a unei majorări a remunerațiilor, a pensiilor și a alocațiilor statutare în valoare de 3,70 % din valoarea inițială și resping cererea lor prin care urmăreau acordarea unor dobânzi calculate asupra sumelor în legătură cu care rămân creditori, la o rată stabilită de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, majorată cu două puncte, începând de la data exigibilității sumelor în cauză, până la plata lor completă;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________