Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne prvi 28. septembra 2011 - Kyriazi proti Komisiji

(Zadeva F-66/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Notranji natečaj, objavljen pred 1. majem 2004 - Začasni uslužbenec, vpisan na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 - Razvrstitev v naziv - Člena 5(4) in 12(3) Priloge XIII h Kadrovskih predpisom - Dodatek za pisarniško pomoč - Delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgija) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva C. Berardis-Kayser in K. Herrmann, nato K. Herrmann in H. Krämer, zastopniki)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva M. Arpio Santacruz in I. Šulce, zastopnika, nato M. Bauer, J. Monteiro in K. Zieleśkiewicz, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 12. septembra 2005 o imenovanju tožeče stranke za uradnico na poskusnem delu z razvrstitvijo v naziv C1, razred 2, ter vseh ostalih aktov in/ali aktov, ki se nanašajo na to odločbo, kot je odločba o ukinitvi njenega dodatka za pisarniško pomoč in o tem, da se ga ne uvede ponovno.

Izrek

Tožba se deloma zavrže in deloma zavrne.

K. Kyriazi in Komisija nosita vsaka svoje stroške postopka.

Svet Evropske unije, intervenient, nosi svoje stroške postopka.

____________

1 - UL C 178, 29.7.2006, str. 43.