Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 28 september 2011 - Kyriazi mot kommissionen

(Mål F-66/06)1

(Personalmål - Tjänstemän - Utnämning - Internt uttagningsprov offentliggjort före den 1 maj 2004 - Tillfälligt anställd inskriven på listan över godkända sökanden före den 1 maj 2006 - Placering i lönegrad - Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Sekretariatstillägg - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till prövning och i övriga delar är ogrundad)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgien) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Berardis-Kayser och K. Herrmann, därefter K. Herrmann och H. Krämer )

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Arpio Santacruz och I. Šulce, därefter M. Bauer, J. Monteiro och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet av den 12 september 2005 varigenom sökanden tillsätts som provanställd tjänsteman med placering i lönegrad C*1, löneklass 2, och alla handlingar som följer på eller liknar beslutet, såsom beslutet att ta ifrån eller inte återinsätta sekretariatstillägget efter att sökanden blev fast anställd.

Avgörande

Talan ogillas.

Kalliopi Kyriazi och Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd, intervenient, ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 178, s. 43.