Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 22. maijā - Pereira Sequeira pret Komisiju

(lieta F-65/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rosa Maria Pereira Sequeira, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - T. Bontinck un J. Feld, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2005. gada 19. septembrī paziņoto individuālo lēmumu par kategorijas grozīšanu, kas stājās spēkā ar 2005. gada 16. augustu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisija atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, iekšējā konkursa COM/PC/04 laureāte, tika iecelta par ierēdni un klasificēta pakāpē C*1, tas ir, tajā pašā pakāpē, kurā tā bija iecelta viņas pēdējā pagaidu darbinieka līgumā. Proti, pat ja iepriekš viņai bija piešķirta labvēlīgāka pakāpe, viņas amata pakāpe bija pazemināta uz pakāpi C*1 pirms viņas iecelšanas par ierēdni.

Savu prasību pamatojot, prasītāja atsaucas uz Civildienesta noteikumu 31. un 62. panta pārkāpumiem, kā arī Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. un 2. panta pārkāpumiem.

Prasītāja turklāt norāda uz tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu un iegūto tiesību saglabāšanas principa pārkāpumu.

____________