Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 20. novembri 2006. aasta määrus - Andersson jt versus komisjon

(Kohtuasi F-69/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 190, 12.8.2006, lk. 35.