Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. április 3-i ítélete - Bakema kontra Bizottság

(F-68/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Besorolási fokozatba történő besorolás - A IV. besorolási osztály - Oklevél - Szakmai gyakorlat)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Hollandia) (képviselők: L. Rijpkema és A. Kootstra ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a IV. besorolási osztály 14. besorolási fokozatából a 16. besorolási fokozatba történő újrabesorolását megtagadó, valamint "kandidaatsdiploma"-jának az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei 82. cikke és a Bizottság szerződéses alkalmazottainak foglalkoztatásával és alkalmazásával kapcsolatos eljárásokról szóló általános végrehajtási rendelkezések 2. cikke alapján teljes egyetemi képzést igazoló oklevélként való elismerését megtagadó bizottsági határozat megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóság azon határozatát, amely Reint J. Bakemát az Európai Közösségek Bizottságánál szerződéses alkalmazottként történő foglalkoztatásáról szóló, 2005. október 25-én aláírt szerződés alapján a IV. besorolási osztály 14. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába sorolta be.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 212., 2006.9.2., 48. o.