Language of document :

Personaldomstolens dom av den 3 april 2008 - Bakema mot kommissionen

(Mål F-68/06)1

(Personalmål - Kontraktsanställda - Planering i lönegrad - Tjänstegrupp IV - Diplom - Yrkeserfarenhet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Nederländerna) (ombud: advokaterna L. Rijpkema och A. Kootstra)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och M. Velardo)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte ändra sökandens placering i lönegrad 14 till lönegrad 16 i tjänstegrupp IV och att inte anse att hans "kandidaatsdiploma" inte motsvarar en fullständig universitetsutbildning enligt artikel 82 i anställningsvillkoren för övriga anställda och artikel 2 i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen.

Domslut

Beslutet av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal att placera Reint J. Bakema i tjänstegrupp IV, lönegrad 14, klass 1, enligt det kontrakt som undertecknades den 25 oktober 2005, och enligt vilket sökanden anställdes som kontraktsanställd vid Europeiska gemenskapernas kommission, ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt

Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 212, 2.9.2006, s. 48.