Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 - Lesniak v. komissio

(Asia F-67/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt - Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololistalle kirjatut hakijat - Palkkaluokkaan sijoittamista palvelukseenotossa koskevat siirtymäsäännökset - Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christophe Lesniak (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Simm ja I. Šulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 8.8.2005 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jossa kantaja, joka tuolloin oli palkkaluokkaan A*10 palkkatasolle 2 sijoitettu väliaikainen toimihenkilö ja joka suoritti menestyksekkäästi avoimen kilpailun PE/99/A, nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi ja sijoitettiin palkkaluokkaan A*6 palkkatasolle 2.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 178, 29.7.2006, s. 43.