Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal judiciaire d’Auch (Ranska) on esittänyt 9.12.2020 – EP v. Préfet du Gers ja Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(asia C-673/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal judiciaire d’Auch

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EP

Vastaajat: Préfet du Gers ja Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Muu asianosainen: Maire de Thoux

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklaa ja Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisesta tehtyä sopimusta tulkittava siten, että niillä peruutetaan niiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten unionin kansalaisuus, jotka ovat ennen siirtymäajan loppua käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja vapaaseen sijoittautumiseen toisen jäsenvaltion alueelle, etenkin yli 15 vuotta toisen jäsenvaltion alueella asuneiden osalta, joita koskee Yhdistyneen kuningaskunnan niin sanottu ”15 year rule” -laki ja joilta siten evätään äänioikeus kokonaan?

    Mikäli kysymykseen vastataan myöntävästi, onko erosopimuksen 2, 3, 10, 12 ja 127 artiklan, luettuina yhdessä erosopimuksen johdanto-osan 6 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18, 20 ja 21 artiklan kanssa, katsottava antaneen näille Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille poikkeuksetta oikeuden säilyttää unionin kansalaisuuteen liittyvät oikeutensa, jotka heillä oli ennen kuin heidän maansa erosi Euroopan unionista?

Mikäli toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, eikö erosopimus ole osittain pätemätön siltä osin kuin siinä loukataan Euroopan unionin identiteetin muodostavia periaatteita ja rikotaan etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18, 20 ja 21 artiklaa ja myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 ja [40] artiklaa, ja eikö siinä loukata suhteellisuusperiaatetta siltä osin kuin siinä ei ole määräystä, jonka nojalla he voivat säilyttää poikkeuksetta nämä oikeudet?

Eikö erosopimuksen 127 artiklan 1 kohdan b alakohta ole joka tapauksessa osittain pätemätön siltä osin kuin siinä rikotaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18, 20 ja 21 artiklaa ja myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 ja 40 artiklaa, koska siinä evätään unionin kansalaisilta, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja vapaaseen sijoittautumiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, äänioikeus ja vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa kyseisessä maassa, ja, mikäli unionin yleinen tuomioistuin ja unionin tuomioistuin tulkitsevat kyseistä kohtaa samalla tavoin kuin Ranskan Conseil d’État, eikö tämä rikkominen ulotu niihin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja vapaaseen sijoittautumiseen toisen jäsenvaltion alueella yli 15 vuotta ja joita koskee Yhdistyneen kuningaskunnan niin sanottu ”15 year rule” -laki ja joilta siten evätään äänioikeus kokonaan?

____________