Language of document :

2020 m. gruodžio 11 d. Colin Brown pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-18/19 Brown / Komisija

(Byla C-675/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Colin Brown, atstovaujamas advocaat I. Van Damme

Kitos proceso šalys: Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą, kuriuo atsisakyta panaikinti ginčijamą sprendimą1 ,

remiantis išsamiais Teisingumo Teismui pateiktais dokumentais pripažinti, kad ginčijamas sprendimus turėtų būti panaikintas ir įpareigoti atkurti apelianto teisę į ekspatriacijos išmoką ir kelionės išlaidų atlyginimą nuo 2017 m. gruodžio 1 d., taip pat įpareigoti sumokėti apeliantui išmokas, kurios nebuvo sumokėtos nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki apelianto teisės atkūrimo dienos (kartu su palūkanomis), ir

priteisti iš Komisijos apelianto Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinio pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies a punktą kaip leidžiantį (ar reikalaujantį) panaikinti pareigūno teisę į ekspatriacijos išmoką jam įgijus tarnybos vietos šalies pilietybę, nors pareigūno tarnybos vieta nepasikeitė.

Ieškinio antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad tiek Bendrasis Teismas, savo sprendimu taikęs apeliantui Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies b punktą, tiek Komisija, ginčijamu sprendimu taikiusi apeliantui šią nuostatą, nepagrįstai jį diskriminavo.

____________

1 2018 m. kovo 19 d. Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro sprendimas panaikinti apelianto teisę į ekspatriacijos išmoką ir kelionės išlaidų atlyginimą nuo 2017 m. gruodžio 1 d.