Language of document :

Recurs introdus la 11 decembrie 2020 de Colin Brown împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 5 octombrie 2020 în cauza T-18/19, Brown/Comisia

(Cauza C-675/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Colin Brown (reprezentant: I. Van Damme, advocaat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

anularea hotărârii atacate de a nu anula decizia atacată1 ;

concluzionarea, pe baza dosarului complet aflat în fața sa, că decizia atacată ar trebui anulată și dispunerea restabilirii dreptului recurentului la indemnizația de expatriere și la cheltuielile de călătorie începând de la 1 decembrie 2017 și a plății indemnizațiilor neplătite în perioada dintre 1 decembrie 2017 și data la care dreptul recurentului la indemnizațiile respective va fi restabilit, totul majorat cu dobânzi; și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurent în fața Curții și a Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe săvârșirea de către Tribunal a unei erori de interpretare a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din anexa VII la Statutul funcționarilor în sensul că permite sau impune eliminarea dreptului unui funcționar la o indemnizație de expatriere în cazul obținerii de către acesta a cetățeniei locului său de repartizare, în lipsa unei schimbări a locului de repartizare a funcționarului.

Al doilea motiv este întemeiat pe susținerea că aplicarea articolului 4 alineatul (1) litera (b) din anexa VII la Statutul funcționarilor recurentului de către Tribunal în hotărârea sa și de către Comisie în decizia atacată dă naștere unei discriminări nejustificate.

____________

1 Decizia din 19 martie 2018 a Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale prin care i s‑a retras recurentului dreptul la indemnizația de expatriere și la rambursarea cheltuielilor de călătorie începând de la 1 decembrie 2017.