Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2020 společností Laboratorios Ern, S.A., proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 5. října 2020 ve věci T-51/19, Laboratorios Ern v. EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)

(Věc C-667/20 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Laboratorios Ern, S.A. (zástupci: T. González Martínez a R. Guerras Mazón, abogados)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ

Usnesením ze dne 18. března 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) odmítl kasační opravný prostředek a rozhodl, že Laboratorios Ern ponese vlastní náklady řízení.

____________