Language of document :

Överklagande ingett den 7 december 2020 av Laboratorios Ern av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 5 oktober 2020 i mål T-51/19, Laboratorios Ern mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)

(Mål C-667/20)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Laboratorios Ern, S.A. (ombud: advokaterna T. González Martínez och R. Guerras Mazón)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ

Genom särskilt uppsatt beslut av den 18 mars 2021 beslutade domstolen (prövningstillståndsavdelningen) att inte lämna prövningstillstånd och att Laboratorios Ern ska bära sina rättegångskostnader.

____________