Language of document :

Virkamiestuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomio 26.6.2013 – Buschak v. komissio

(Asia F-56/12)1

(Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Työttömyyskorvaus – Eläkejärjestelmän maksut – Myöhään tehty valitus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Willy Buschak (Dresden, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Menssen)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet): B. Eggers ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös olla maksamatta kantajan hyväksi maksuja kansalliseen tai Euroopan unionin eläkejärjestelmään hänen väliaikaisen toimihenkilön sopimuksensa päättymistä seuranneen työttömyyden ajalta, sekä vaatimus sisällyttää hänet Euroopan unionin eläkejärjestelmään tai siirtää hänen eläkeoikeutensa kansalliseen järjestelmään.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Buschak vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 243, 11.8.2012, s. 34.