Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 22. maijā – ZZ/Komisija

(lieta F-56/12)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rechtsanwälte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepārskaitīt prasītājam domātās iemaksas, izbeidzoties darba līgumam, un par laiku, kad tas bijis bezdarbnieks, Vācijas vai Eiropas Savienības vecuma apdrošināšanas iestādē, un prasība integrēt prasītāju Eiropas Savienības pensiju shēmā vai pārnest tā tiesības uz pensiju Vācijas vecuma apdrošināšanas iestādē.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iestādes, ko Eiropas Komisijas ģenerāldirekcija pilnvarojusi slēgt dienesta līgumus, 2012. gada 24. februāra Lēmumu Nr. R/813/11;

piespriest atbildētājai prasītāju par laiku no 2008. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. augustam integrēt Eiropas Kopienas ierēdņu un citu darbinieku pensiju shēmā un pārskaitīt atbilstošās iemaksas;

pakārtoti, piespriest atbildētājai iesniegt Vācijas vecuma apdrošināšanas iestādei par laiku no 2008. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. augustam apdrošināšanas pieteikumu a posteriori un pārskaitīt likumīgās un atbilstošās iemaksas;

pakārtoti, atzīt, ka atbildētājas pienākums ir prasītājam atlīdzināt ar brīdi, kad tam radīsies tiesības uz pensiju, zaudējumus apmērā, par kādu pensija ir tikusi samazināta, salīdzinājumā ar pensiju, kuru viņš būtu varējis saņemt, ja par laiku no 2008. gada 1. aprīļa līdz 2009. gada 31. augustam likumīgajai vecuma apdrošināšanas iestādei būtu bijušas pārskaitītas ar likumu noteiktās iemaksas.