Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 12. decembra 2013

Zadeva F‑58/12

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Odločba o upokojitvi zaradi invalidnosti – Razglasitev ničnosti s strani Sodišča za uslužbence zaradi neobstoja obrazložitve – Predlog za izvršitev sodbe – Zahteva za vrnitev na delovno mesto – Razveljavitev sodbe Sodišča za uslužbence – Neobstoj pravnega interesa – Člen 266 PEU – Nepogodbena odgovornost institucije – Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe, s katero je Evropska komisija zavrnila njegovo zahtevo z dne 25. marca 2011 za vrnitev na delovno mesto in za povračilo utrpele škode.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage. L. Marcuccio nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Pravni interes – Nujnost obstoječega in dejanskega interesa – Presoja ob vložitvi tožbe – Tožba, s katero tožnik lahko pridobi korist

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

2.      Pritožbe uradnikov – Sodba o razglasitvi ničnosti – Učinki – Obveznost sprejetja izvedbenih ukrepov – Obseg

(člen 266 PDEU)

1.      Uradnik ali nekdanji uradnik ima v okviru tožbe, vložene na podlagi členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov, pravico predlagati razglasitev ničnosti akta, ki posega v njegov položaj v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov, če ima ob vložitvi tožbe dovolj velik obstoječ in dejanski interes za razglasitev ničnosti tega akta, pri čemer tak interes predpostavlja, da bi s tožbo lahko pridobil korist.

(Glej točko 23.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 29. november 2006, Agne-Dapper in drugi proti Komisiji in drugim, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 in T‑139/05, točka 35 in navedena sodna praksa;

Sodišče Evropske unije: 11. september 2013, Marcuccio proti Komisiji, T‑475/11 P, točke od 13 do 18.

2.      Zadevna institucija mora, da bi izpolnila obveznosti iz člena 266 PDEU, sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe, s katero je ugotovljena ničnost, pri čemer pod nadzorom sodišča Unije izvaja diskrecijsko pravico, ki jo ima v ta namen, ob upoštevanju izreka in obrazložitve sodbe kot tudi določb prava Unije.

V zvezi z izvršitvijo sodbe o razglasitvi ničnosti odločbe o upokojitvi zaradi invalidnosti, ker ta ni bila obrazložena, in morebitnim sprejetjem nove odločbe o invalidnosti, ki bo pravilno obrazložena, mora zadevna institucija najprej preveriti zdravstveno stanje zainteresirane osebe.

(Glej točki 33 in 34.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 19. oktober 2006, Pessoa e Costa proti Komisiji, T‑503/04, točki 69 in 70 ter navedena sodna praksa.