Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 14 april 2011 - Irmantas Šimonis / Commissie

(Zaak F-113/07)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Overplaatsing naar andere instelling - Jurist-linguïst - Vervanging van redenen - Vereiste van minimumdiensttijd)

Procestaal: Litouws

Partijen

Verzoekende partij: Irmantas Šimonis (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: V. Vilkas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Steiblytė en K. Herrmann, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van de verzoekende partij: Republiek Litouwen (vertegenwoordigers: D. Kriaučiūnas en E. Matulionytė, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit waarbij de Commissie tijdens de selectieprocedure ter voorziening in een post bedoeld in de aankondiging van vacature nr. COM/2007/142 ervan heeft afgezien de overplaatsing van verzoeker naar de Commissie te vragen en hem van de selectieprocedure heeft uitgesloten

Dictum

Het besluit waarbij de Europese Commissie Šimonis heeft uitgesloten van de selectieprocedure als bedoeld in aankondiging van vacature nr. COM/2007/142 door het Hof van Justitie van de Europese Unie niet om zijn overplaatsing te vragen, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie zal haar eigen en verzoekers kosten dragen.

De Republiek Litouwen zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 79 van 29.3.2008, blz. 36.