Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 14 april 2011 - Irmantas Šimonis mot kommissionen

(Mål F-113/07)()

(Personalmål - Tjänstemän - Förflyttning mellan institutioner - Juristlingvist - Ändring av skälen - Krav på den fullgjorda arbetsperiodens längd)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Irmantas Šimonis (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten V. Vilkas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Steiblytė och K. Herrmann)

Intervenient till förmån för sökanden: Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och E. Matulionytė)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut varigenom kommissionen, under urvalsförfarandet för att tillsätta den tjänst som avsågs i meddelandet om lediga tjänster nr COM/2007/142, har underlåtit att begära omplacering av sökanden till kommissionen och därigenom uteslutit denna från urvalsförfarandet.

Domslut

Beslutet varigenom Europeiska kommissionen har uteslutit Irmantas Šimonis från urvalsförfarandet avseende meddelandet om lediga tjänster KOM/2007/142 genom att underlåta att vid Europeiska unionens domstol begära sökandens omplacering ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Republiken Litauen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 79, 29.3.2008, s. 36.