Language of document :

2007 m. spalio 15 d. pareikštas ieškinys byloje Nijs prieš Audito Rūmus

(Byla F-108/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Bereldange, Belgija), atstovaujamas advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Europos Audito Rūmų sprendimą Audito Rūmų generalinį sekretorių paskirti naujai šešerių metų kadencijai, prasidedančiai 2007 m. liepos 1 dieną;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti du teisės aktus, tariamai esančius "Paskyrimų tarnybos sprendimais", 2006 m. gruodžio 8 d. dėl 2006 m. spalio 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo byloje T-171/05 vykdymo ir 2007 m. liepos 12 d. dėl ieškovo 2007 m. kovo 12 d. skundo atmetimo;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas pirmiausiai remiasi šiomis faktinėmis aplinkybėmis: i) Audito Rūmų generalinis sekretorius elgėsi neteisėtai; užuot kreipęsis į Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), jis aiškiai atsisakė imtis priemonių ar nagrinėti klausimą, kai jis, remiantis dokumentais, buvo informuotas apie sukčiavimo atvejį, darantį žalą invalidumo pensijų sistemai; ii) pareigūnas savo funkcijas vykdė neteisėtai; iii) sprendimai dėl pareigų paaukštinimo ir tokių sprendimų priėmimo datos buvo pakartotinai neskelbiami; iv) personalo komiteto rinkimai 2004 m. ir 2006 m. dėl keleto priežasčių buvo neteisėti; v) pasitaikė daug piktnaudžiavimo pareigų paaukštinimo procedūra, o taip pat paskyrimo įgaliojimų, suteiktų skyriaus vadovui, uzurpavimo atvejų bei asmeninių interesų, galinčių pakenkti Paskyrimų tarnybos nepriklausomybei priimant beveik visus sprendimus; vi) "Paskyrimų tarnybos sprendimai" kilo iš ieškovo viršininkų asmeninių interesų, iš vienos kolegės paskyrimo laikinai eiti aukštesnes pareigas nuslėpimo bei iš nesikreipimo į OLAF; vii) Paskyrimų tarnyba ginčijamus sprendimus grindė ta pačia akivaizdžių klaidų grandine, kaip ir priimant pirminius sprendimus, kuriuos jie patvirtina, remdamasi res judicata galios neturinčiu teismo sprendimu ir nepaneigdama jokių ieškovo argumentų; viii) vertinimo ir pareigų paaukštinimo procedūroje dalyvaujantys komitetai nebuvo informuoti apie ieškovo viršininkų šališkumą.

____________