Language of document :

2007 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Šimonis prieš Komisiją

(Byla F-113/07)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovas: Irmantas Šimonis (Liuksemburgas), atstovaujamas advokato V. Vilko

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti Europos Bendrijų Komisijos sprendimą, kuriuo, vykdant atrankos procedūrą į laisvą darbo vietą pagal skelbimą Nr. COM/20071142, buvo atsisakyta prašyti ieškovo perkėlimo į pareigas Komisijoje ir jis buvo pašalintas iš atrankos procedūros;

panaikinti Europos Bendrijų Komisijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. Sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovo 2007 m. balandžio 27 d. skundas Nr. R/273/07;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo tris pagrindus, kurių pirmasis susijęs su jo teisėtų lūkesčių pažeidimu 2005 m. Administracijų vadovams priėmus tarpinstitucinį susitarimą, numatantį, kad naujai įdarbintų pareigūnų perkėlimas į kitą instituciją yra įmanomas pasibaigus trejiems metams.

Kaip antrąjį ieškinio pagrindą ieškovas nurodo Komisijos sprendimo neteisėtumą dėl motyvavimo trūkumo, neproporcingumo ginamam interesui ir Komisijai suteiktos diskrecijos ribų peržengimo. Be to, ieškovas teigia, kad sprendime įtvirtinta diskriminacija dėl pilietybės.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su gero administravimo principo ir pareigos atsižvelgti į pareigūno interesus pažeidimu.

____________